Zapraszamy do składania ofert na wykonanie instalacji do nawadniania i fertygacji trzech tuneli foliowych w Nowym Dworze, gm. Nowy Kawęczyn