Facebook
Google+
EnglishGermanPolishRussian

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór

Nowy Dwór Parcela 61
96-115 Nowy Kawęczyn
woj. Łódzkie

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 16.08.2022r. o godz. 11.00 w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55 nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

« Powrót do aktualności

Przedmiotem przetargu są pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy:
1. Przyczepa ciężarowa rolnicza SANOK D47A nr rej. KIX470D (brak tablicy rejestracyjnej), brak tabliczki znamionowej, data 1 rejestracji: 01.01.1981r., masa własna 2404kg, ładowność 4500kg. Stan techniczny poniżej średniej – powierzchniowa korozja i wgniecenia, uszkodzona instalacja i oświetlenie, wycieki z układu hydrauliki
Cena wywoławcza: 1 800,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 180,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
2. Przyczepa ciężarowa rolnicza AUTOSAN D47B nr rej. KIX405D (brak tablicy rejestracyjnej), brak tabliczki znamionowej, data 1 rejestracji: 01.01.1979r., masa własna 1800kg, ładowność 4000kg. Stan techniczny poniżej średniej – powierzchniowa korozja i wgniecenia, skrzywiony dyszel, uszkodzona instalacja i oświetlenie, wycieki z układu hydrauliki
Cena wywoławcza 1 600,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 160,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
3. Sieczkarnia polowa SIPMA Z-374 rok produkcji 2000, nr fabr. 00025, masa 1230kg, szer. robocza 1,4m, stan techniczny średni – posiada widoczne ślady użytkowania
Cena wywoławcza – 2 000,- zł ( w tym podatek VAT), wadium: 200,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
4. Rozsiewacz nawozów UNIA N-039 z hydraulicznym otwieraniem rok produkcji b/d, brak tabliczki znamionowej, stan techniczny średni – posiada widoczne ślady użytkowania i korozji.
Cena wywoławcza: 1 100,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 110,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
5. Kopaczka do cebuli KRUKOWIAK rok produkcji b/d, brak tabliczki znamionowej, szer. robocza 1,2m, stan techniczny dobry – posiada widoczne ślady użytkowania, brak wałka napędowego.
Cena wywoławcza: 1 800,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 180,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
6. Kosz przyjęciowy MIDEMA SB-25 rok produkcji 1976, nr fabr. 731194, szerokość 3,0m, stan techniczny średni
Cena wywoławcza: 1 750,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 175,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
7. Zaprawiarka AGATA typ P212 rok produkcji 1997, nr fabr. 228, masa 148kg, pojemność kosza zasypowego 0,1m3, pojemność zbiornika 50l, zasilanie 308V/5,5A, wydajność 2-6ton/h, stan techniczny dobry
Cena wywoławcza: 4 500,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 450,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
8. Podbieracz podłogowy CLIMAX C0S5-0LR rok produkcji b/d, nr fabr. 973643, długość 7m, stan techniczny średni – posiada widoczne ślady użytkowania i korozji powierzchniowej, stan taśmy dobry
Cena wywoławcza: 3 200,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 320,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
9. Taśmociąg pryzmowy BIJLSMA typ D rok produkcji 1997, nr fabr. 10051, długość 7m, szerokość: 0,5m, stan techniczny średni – widoczne ślady użytkowania i korozji powierzchniowej, stan taśm dobry
Cena wywoławcza: 2 600,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 260,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
10. Kosz przyjęciowy MIDEMA Z-60 rok produkcji 1980, nr fabr. 800679, szerokość: 3,0m, stan techniczny średni – widoczne ślady użytkowania i korozji powierzchniowej
Cena wywoławcza: 3 000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 300,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
11. Kombajn ziemniaczany BOLKO Z-643 (AGROMET) rok produkcji 1980, nr fabr. 4708, masa 1460kg, kombajn jednorzędowy do zbioru ziemniaków, użytkowany na plantacjach o szer. 62,5-75cm, stan techniczny średni – widoczne ślady użytkowania, uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan taśmy dobry
Cena wywoławcza: 3 500,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 350,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
12. Płuczka zalewowa do warzyw – brak tabliczki znamionowej, ładowność 150-200kg, stan techniczny dobry
Cena wywoławcza: 4 000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 400,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
13. Rozdrabniacz KRUKOWIAK Z075/9 rok produkcji 2005, nr fabr. 318, masa 430kg, szer. robocza 1,5m, przeznaczony do rozdrabniania resztek pożniwnych i wykaszania wszystkich rodzajów traw oraz rozdrabniania gałęzi, wyposażony w 1 głowicę z czterema uchylnymi dwustronnymi nożami, stan techniczny średni – widoczne ślady użytkowania, uszkodzenia mechaniczne, brak wałka WOM
Cena wywoławcza: 2 800,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 280,- zł., postąpienie: 50,- zł.,
Oferowane maszyny można oglądać w zakładzie Spółki w Krzczonowie (woj. świętokrzyskie) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: 662 104 530
Warunki przystąpienia do przetargu:
1) Złożenie oferty do dnia 15.08.2022r. do godz. 1400 sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki sp. z o.o. zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55 z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż ruchomości. Nie otwierać przed 16.08.2022r. godz. 11.00”
2) Oferta powinna zawierać:
✓ imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, Regon lub numer z KRS,
✓ Ofertę cenową,
✓ Potwierdzenie wpłaty wadium,
✓ Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.,
✓ Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.
3) Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 12.05.2021 r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie spółki w Krakowie. W tytule wpłaty wpisać: Przetarg ruchomości pozycja….
4) Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Krakowie
5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium.
7) Płatność za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się, że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
8) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 601 427 066
9) Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
10) Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 19.08.2022r.

PlantiCo postępowanie przetargowe na sprzedaż ruchomości Kraków 2022

zalacznik-nr-1-stan-techniczny

Załącznik nr 2 – RODO

Sprzedaż:

Zakupy hurtowe i detaliczne z placu sprzedażowego szkółki
pon.-pt. 7:00-15:00

 T: 663-700-801, 661 330 124

Zakupy detaliczne z placu sprzedażowego szkółki
pon.-pt. 7:00-15:00
soboty w maju: 8.00 – 14.00

Szybki kontakt:

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór

Nowy Dwór Parcela 61
96-115 Nowy Kawęczyn

Sekretariat:
pon.- pt. 7:00-15:00
+48 46 833 36 52
+48 885 333 505
e-mail: kzd@kzd.com.pl