IO - Skierniewice
Instytut Ogrodnictwa Skierniewice
OEMS - Prusy
OEMS PRUSY
SZD - Brzezna
Instytut Ogrodnictwa Skierniewice
IO - Puławy
Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

W Katalogu, rośliny zamieszczone są zgodnie z zasadą ‘od ogółu do szczegółu’, podziału dokonano najpierw na dwie największe kategorie, czyli rośliny ozdobne i owocowe, następnie w każdej kategorii dokonano kolejnych podziałów, które kończy opis wybranej odmiany lub gatunku.

Z Katalogu roślin można korzystać na kilka sposobów:

  1. Najszybciej - wpisać nazwę rośliny do wyszukiwarki.
  2. Klikając w literkę, na którą zaczyna się poszukiwana roślina, odnaleźć ją w katalogu.
  3. Dla zainteresowanych roślinami pokrewnymi lub innymi odmianami - klikając na poszczególne kategorie podziału roślin znaleźć, te, których szukamy.

-------------------------------------------------------------------------------
ROŚLINY OZDOBNE

Posiadamy ponad 1000 gatunków i odmian roślin ozdobnych, których opisy i zdjęcia będą sukcesywnie uzupełniane.

Przy opisach roślin ozdobnych wykorzystano m.in. informacje z:

- książki ”DENDROLOGIA’ Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
- Katalogu roślin. Drzewa, krzewy i byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich.
- branżowych stron internetowych

Zdjęcia roślin ozdobnych stanowią własność KZD. Ich kopiowanie oraz powielanie jest zabronione!

-------------------------------------------------------------------------------
ROŚLINY OWOCOWE

Kilka lat temu rozszerzyliśmy ofertę handlową o rośliny owocowe, których asortyment sukcesywnie rozszerzamy. Zależy nam zarówno na starych, coraz rzadziej spotykanych w handlu starych, cennych odmianach (np. jabłoni, grusz, śliw) oraz nowinkach rynkowych, jak świdośliwa, czy jagody goji.

Przy opisach roślin owocowych wykorzystano m.in. informacje z:

- książki ”POMOLOGIA. Odmianoznawstwo roślin sadowniczych”. Praca zbiorowa pod red. Prof. dr A. Rejmana. PWRiL, Warszawa 1994
- strony Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach www.inhort.pl

Zdjęcia udostępnili nieodpłatnie pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach:

- dr Dorota Kruczyńska (odmiany jabłoni),
- dr Paweł Bielicki (odmiany jabłoni, grusz, czereśni, śliw, wiśni),
- dr hab. Stanisław Pluta prof. IO (odmiany porzeczki),
- mgr Justyna Seliga-Wójcik (świdośliwa),
- mgr inż. Tomasz Golis (jagoda kamczacka)

Kopiowanie zdjęć oraz ich powielanie jest zabronione.

Klauzula prawna:
Odmiany licencjonowane są chronione wyłącznym prawem i ich nielegalne rozmnażanie, sprzedaż i inne formy zbywania bez zgody właściela odmiany, udzielonej w formie umowy licencyjnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub pozbawienia wolności do jednego roku (art. 37 Ustawy z dnia 26.06.2003r. o ochronie prawnej odmian, Dz.U.r.137, poz.1300 z późniejszymi zmianami).

--------------------------------------------------------------------------------------------
GŁÓWNE KATEGORIE PODZIAŁU ROŚLIN
--------------------------------------------------------------------------------------------

Powered by SobiPro